Wzór na skuteczny list motywacyjny

Wzór na skuteczny list motywacyjny

0 0 3 months ago
Ze studentami pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ułożyliśmy kilka lat temu wzór na list motywacyjny: X + Y = ?, gdzie X to my, czyli najlepszy kandydat do pracy w danej firmie. Y to pozytywny obraz firmy, w której chcemy pracować. A znak zapytania? Tę zagadkę rozwiązuję w dzisiejszym odcinku!

Find us on Facebook